Terug naar Blogs

Jubelton

Ed Snitselaar | 24-10-2022

Op dit moment is het mogelijk om aan je kinderen in de leeftijd van 18 t/m 40 jaar een belastingvrije schenking te doen ten behoeve van de eigen woning, de zogenaamde jubelton.

Ook derden hebben de mogelijkheid om aan iemand in de leeftijdscategorie van 18 t/m 40 jaar een belastingvrije schenking te doen ten behoeve van de eigen woning. Deze schenkingsvrijstelling wordt flink versobert per 2023 en afgeschaft in 2024, dus 2022 is het laatste jaar dat hier nog volledig gebruik van kan worden gemaakt.

Aan de schenking zitten veel voorwaarden verbonden, maar de schenking biedt ook meer mogelijkheden dan misschien op het eerste moment wordt gedacht. Zo is het mogelijk om de schenking in 2022 te doen, maar kan deze in 2023 en/of 2024 nog worden aangewend voor de eigen woning. De ontvanger van de schenking hoeft dus nog geen huis gekocht, of in bezit te hebben, om in 2022 de schenking te kunnen ontvangen. Belangrijkste voorwaarde hierbij is wel dat de schenking dan ook in zijn geheel in 2022 wordt uitbetaald aan de ontvanger. Er moeten dus wel voldoende liquide middelen aanwezig zijn om dit te doen. Daarnaast is het ook niet verplicht om de gehele vrijstelling (ad € 106.671 (2022)) te benutten, een deel daarvan is ook mogelijk.

Voor de schenking van ouders aan kinderen geldt daarnaast dat de schenking gesplitst mag worden in een vrij te besteden deel en een deel dat verplicht moet worden gebruikt voor de eigen woning. Deze splitsing geldt niet voor een schenking van een derde, die moet in zijn geheel aan de eigen woning worden besteed.

Heeft u in een eerder jaar al gebruik gemaakt van een verhoogde schenkingsvrijstelling, dan is de schenking van de jubelton in een aantal gevallen niet meer mogelijk, dan wel beperkt in hoogte.

Het gaat te ver om alle voorwaarden van de schenking hier te noemen. Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor het doen van een schenking, neem dan contact op met Ed Snitselaar of Erik Heijkamp.