Terug naar Blogs

Uw studerende kind op de loonlijst van uw BV?

Ed Snitselaar | 28-06-2023

Zoals u bekend, studerende kinderen zijn duur. Waarom zou u uw kind niet op de loonlijst van uw BV zetten? Uw kind betaalt niet of nauwelijks belasting en u krijgt zo een leuke aftrekpost voor de B.V.

Als u wilt voorkomen dat uw kind een hoge studieschuld opbouwt, dan is hem parttime; bijvoorbeeld een dag in week, op de payroll van uw BV zeten een optie. Als u het goed regelt betaalt uw kind weinig of geen belasting, terwijl het betaalde loon voor uw BV wel aftrekbaar is. Hoe dit in z’n werk gaat leest u hieronder.

Het loon dat uw kind zou verdienen bij uw BV is in eerste instantie gewoon belast. Wel heeft iedere werknemer, dus ook uw kind, recht op de algemene heffings- en arbeidskorting. Tot een loon circa EUR 6.134,- hoeft, alleen al als gevolg van de algemene heffingskorting, geen belasting te worden betaald. Tot voornoemd salaris is bruto dus gelijk aan netto. Daar komt de arbeidskorting bovenop, maar die bedraagt tot een inkomen ad EUR 9.147,- slechts 1,793% van het loon en zet dus weinig zoden aan de dijk.

U moet er ook op letten dat de werkzaamheden van uw kind reëel zijn en ook een betekenis hebben. Hierbij geldt ook dat het salaris moet zijn afgestemd op de capaciteiten en ervaring. De BV zal ook veelal geen SV-premies betalen als er een gezagsverhouding ontbreekt. Dit hangt af van de feitelijke situatie en moet nader worden beoordeeld.

Het is ook raadzaam om goed na te gaan of uw kind onder de oude regeling voor studiefinanciering valt (voor 1 september 2015). Dan mag er namelijk maar beperkt worden bijverdiend. De grens voor bijverdienen bedraagt in 2016 EUR 13.989,13.