Terug naar alle diensten

Salarisadministratie

Als ondernemer krijg je onvermijdelijk te maken met lastige P&O-vraagstukken. Bij ons kun je terecht voor advies of een second opinion over problemen of vragen met betrekking tot de in-, door-, en uitstroom van personeel en medewerkers.

We kunnen je bijvoorbeeld adviseren over werknemersvoordelen, begeleiding en ondersteuning van directie/medewerkers bij personeelsregelingen, conflictsituaties en ontslagprocedures, functionerings- en beoordelingsgesprekken, vraagstukken betreffende (ziekte)verzuim (bijvoorbeeld in het kader van de Wet verbetering Poortwachter), opstellen van personele regelingen zoals kinderopvang en verzuimbegeleiding en re-integratie.

Geinteresseerd om samen te werken of heb je een vraag?

We helpen je graag verder!

Ed Snitselaar

Partner