Voor topprestaties moet je soms achterom kijken, maar wij houden vooral vast aan: ‘regeren is vooruitzien’. Zonder goede informatie is het lastig om je de juiste richting te wijzen op weg naar jouw ambitieuze doelstellingen. Praktische managementrapportages geven ons de sturing die we hierbij nodig hebben.

Heldere tussentijdse managementrapportages

Naast de normale jaarrekeningen ontwikkelen we klantvriendelijke managementrapportages, waarin alle stuurgegevens worden bijgehouden. Als je wilt houden we hier jouw targets, resultaatontwikkeling, benchmarkgegevens en de belangrijkste verbeteracties in bij.

Bovendien geven we de belangrijkste zaken ook grafisch weer. Hierdoor zie je in een oogopslag waar je jouw business kunt verbeteren. We helpen je deze te interpreteren door middel van besprekingen. Zo doen we het samen.

Voorbeelden van tussentijdse rapportages en adviezen

Maand-, kwartaal- of halfjaarsrapportage en bespreking
Adhoc rapportage en bespreking
Specifieke rapportage en bespreking die inzoomt op bijzondere aspecten

Geinteresseerd om samen te werken of heb je een vraag?

We helpen je graag verder!

Nadia Blankespoor

Accountant